Naše reference

REALIZACE 2018 – duben – Ostrov (TC)

Ochrana proti vnikání zvěře do areálu fotovoltaické elektrárny. Realizace sestávala z opravy narušených částí oplocení formou výměny poškozených částí napínacího drátu, jeho následné vypnutí a instalace kovových roštů (300 x 100 cm) před linii oplocení formou jejich propojování a ukotvení k sloupkům vázacím drátem a rocafixovými sponami (nutný podhrab terénu pod rošty a následná úprava terénní linie do původního stavu). Celková délka realizace 1 200 m (1,2 km).