Naše reference

REALIZACE – červenec 2023 – Javorná (KT)

Realizace oplocení u rekreačního domu. Plot se skládá ze: 1. linie – klasického (čtyřhranného) zeleného PVC pletiva bez zapleteného drátu (výška 150 cm) zavěšeného na sloupky zelené (výška 200 cm) ukotvené v betonu a jedné branky jednokřídlé (pletivový výplet, zelená, FAB, šířka 100 cm, výška 150 cm) – délka 136 m; 2. linie – kovová konstrukce se čtyřhranným profilem s instalovanými plotovkami a jedné brány dvoukřídlé (výplň plotovky, čtvercová pozinkovaná a barvená konstrukce a bránové sloupky, FAB, šířka 320 cm, výška 150 cm) a jedné branky jednokřídlé (výplň plotovky, čtvercová pozinkovaná konstrukce a brankové sloupky, FAB, šířka 100 cm, výška 150 cm) – délka 18 m. Celková délka oplocení je 154 m.