Naše reference

REALIZACE 2017 – srpen – lokalita Chudenice – Klatovsko

Přeložka části linie oplocení uliční strany zahrady u rekreačního domu – oplocení sestávající z plotových panelů 3D (122 cm), podhrabových desek (250 cm x 20 cm) – délka 10 m. Součástí zakázky byla též realizace nového oplocení v horní části zahrady, kde pro přesné vymezení polohy nového plotu bylo nutné objednat geodetické vyměření pozemku. Oplocení sestávající z klasického pletiva PVC – zelená barva (výška 160 cm) – délka 11 m.