Naše reference

REALIZACE – říjen 2020 – Újezdec (PJ)

Oplocení zahrady u rekreační chalupy a její následné dvojité přepažení. Plot se skládá z: 1. linie – klasického (čtyřhranného) hnědého PVC pletiva (výška 150 cm) zavěšeného na sloupky hnědé ukotvené v betonu a jedné dvoukřídlé brány (pletivový výplet, oko, délka 360 cm, výška 150 cm) – délka linie 75 m; 2. linie – klasického (čtyřhranného) hnědého PVC pletiva (výška 150 cm) zavěšeného na sloupky hnědé ukotvené v betonu a dvou jednokřídlých branek (pletivový výplet, oko, šířka 100 cm, výška 150 cm) – délka linie 55 m; 3. linie – klasického (čtyřhranného) hnědého PVC pletiva (výška 150 cm) zavěšeného na stávající sloupky ošetřené a následně natřené – délka linie 38 m. Součástí realizace byla též demontáž a likvidace stávajícího oplocení. Celková délka linie oplocení je 168 m.