Naše reference

REALIZACE 2018 – srpen – Předslav (KT)

Oplocení sestává z: klasické pletivo PVC – zelené (výška 150 cm) a jednokřídlé branky (100 x 150 cm). Součástí realizace byla též demontáž stávajícího oplocení a likvidace daného materiálu. Celková délka oplocení je 90 m.