Naše reference

REALIZACE – červen 2022 – Nýrsko (KT)

Oplocení pozemku v městské zástavbě. Plot se skládá ze dvou na sebe navazujících linií. Provedení sestává: 1. linie – klasického (čtyřhranného) zeleného PVC pletiva bez zapleteného drátu (výška 125 cm) zavěšeného na sloupky zelené ukotvené v betonu a jedné jednokřídlé branky (pletivový výplet, FAB, šířka 100 cm, výška 125 cm); 2. linie – klasického (čtyřhranného) zeleného PVC pletiva bez zapleteného drátu (výška 125 cm) zavěšeného na sloupky zelené ukotvené v betonu a jedné dvoukřídlé brány (pletivový výplet, FAB, šířka 360 cm, výška 150 cm). Součástí realizace je též skrývka terénu, zarovnání terénu, odstranění kořene, instalace geotextilie a umístění zásypu na vymezenou část pozemku. Celková délka oplocení je 77 m.