Naše reference

REALIZACE – duben 2021 – Klatovy (KT)

Oplocení svažité zahrady u bytového domu. Plot se skládá ze 3 linií: 1. linie – z klasického (čtyřhranného) zeleného PVC pletiva (výška 125 cm) zavěšeného na nové sloupky zelené ukotvené v betonu a podhrabových desek (250 x 5 x 20 cm) – délka linie 40 m; 2. linie – z klasického (čtyřhranného) zeleného PVC pletiva (výška 150 cm) zavěšeného na stávající betonové sloupky ukotvené v betonu – délka linie 34 m; 3. linie – z klasického (čtyřhranného) zeleného PVC pletiva (výška 100 cm) zavěšeného na nové sloupky zelené ukotvené v betonu, jedné jednokřídlé branky (šířka 100 cm x výška 100 cm, zelená, výplet pletivo, FAB) a instalace 3D panelu do zdi jakožto průchodu – délka linie 15 m. Součástí realizace byla též demontáž a likvidace stávajícího oplocení. Celková délka oplocení je 89 m.