Naše reference

REALIZACE – květen 2020 – Poděvousy (DO)

Oplocení části zahrady. Plot sestává z: klasické pletivo PVC – zelené (výška 150 cm) instalovaného na nové sloupky zelené ukotvené v betonu. Celková délka oplocení je 80 m.