Naše reference

REALIZACE – září 2020 – Chudenice (KT)

Oplocení části sportovního areálu – rekonstruovaného fotbalového hřiště. Plot se skládá z klasického čtyřhranného zeleně poplastovaného pletiva (výška 200 cm) instalovaného na nové sloupky zelené ukotvené v betonu, jedné brány dvoukřídlé (výška 200 cm, šířka 360 cm, FAB, výplet pletivo) a dvou branek jednokřídlých (výška 200 cm, šířka 180 cm). Součástí realizace byla též realizace dvou kratších linií oplocení na betonový fundament. Celková délka linie oplocení je 155 m.